Egyéb kategória, Életrajzok, Helytörténet, Magyar történelem

Veér (vagy Weér) Farkas

Weér Farkas, Belsõ-Szolnok követe. Az Uniót kimondó 1848-iki erdélyi országgyûlésbõl. - Egykorú képek után.

Veér Farkas/Forrás: keptar.oszk.hu

Származása

Kőrös-tarcsai Veér (vagy Weér) Farkas Erdély egyik legrégebbi családjának kiemelkedő alakja volt. 1799-ben vagy 1801. január 11-én született, születési helye ismeretlen.

A Veér család névadó birtokát 1472-ben kapta, Mátyás királytól. Veér ősei pallosjogot pedig 1478-ban nyertek, szintén Mátyás királytól.[1] A család A XVI. században költözött Erdélybe.

Számos birtoka közül Farkasnak a legkedvesebb a sófalvi birtok volt, itt is lakott.

A liberális ellenzék vezetője

Kolozsváron és Marosvásárhelyen tanult, jogi diplomát szerzett. politikai pályafutását 1830-ban kezdte, Belső Szolnok vármegye liberális ellenzékének (Ellenzéki Párt) vezére lett. A Pallas nagy lexikona szerint igazi vándorpatrióta volt: „kik azon időben vármegyegyűlésről vármegyegyűlésre jártak és a közvéleményt ellenállásra buzdították a kormány eljárásával szemben.”

Veér Farkas az erdélyi országgyűlés egyik kiemelkedő képviselője volt: „Az 1834., majd 1837., 1841-iki országgyűléseken ott látjuk Wesselényi M., Szász Károly, Zeyk János, Teleki Domonkos, Bethlen János stb. mellett.”[2] Kortársai beszámolói szerint értelmes és művelt, illetve jó szónok volt, ami kiváló politikussá tette. 

Az 1848-as események forgatagában

Az 1848-as forradalom kitörése után Weér Farkas a dési események (https://tortenelmimagazin.com/az-1848-1849-es-forradalom-es-szabadsagharc-desen/) egyik kiemelkedő alakja.

Az 1848 áprilisában megalakult dési nemzetőrség egyik alapító tagja és a földbirtokosi lovasszázad parancsnoka lett.

1848. július 5-én az első felelős magyar kormány kinevezte őt Belső Szolnok vármegye főispánjának. Főispánkért a közjóért dolgozott, megpróbált békés módon tárgyalásokat kezdeményezni a megye lázadó románságával.

1848 novemberében báró Karl von Urban elfoglalta Dés városát, így a főispán is fogságba esett, Kolozsvárra szállították és ott tartották bezárva. Fogságából Bem József tábornok szabadította ki pár héttel később, amikor felszabadult Kolozsvár is. Szabadulása után folytathatta a főispánként elkezdett munkáját.

A világosi fegyverletétel után a közéletből visszavonult, birtokán élt és gazdálkodott.

Világos után

Alexander von Bach belügyminiszter menesztése után bekövetkezett liberális rendszer miatt a Felirati Párt tagjaként az 1861-es országgyűlés kinevezte Belső Szolnok vármegye főispánjának, de mivel az országgyűlést végül feloszlatták és a változás nem következett be, I. Ferenc József pedig visszatért a neoabszolutisztikus kormányzáshoz Veér Farkas újra lemondott és visszavonult birtokára.

Pár évnyi távolmaradás után, az 1865-ben összehívott országgyűlés a Deák-párti Veért újra kinevezte főispánnak, tisztségét pedig az 1867-ben bekövetkezett haláláig töltötte be.

1867. március 24-én, pár héttel a kiegyezés után a főispán meghalt, holtestét a család kodori birtokán lévő kriptába helyezték el örök nyugalomra.


[1] NAGY IVÁN: Magyarország családai

[2] A Pallas nagy lexikona

Leave a Reply