Egyéb kategória, Helytörténet, Magyar történelem

Szentháromság örmény-katolikus székesegyház

Szentháromság örmény-katolikus székesegyház

A szamosújvári városalapító örmény közösség a Főtér déli részén már 1720-ban letették a székesegyház alapkövet[1], de csak 1748. szeptember 8-án kezdtek hozzá a templom építéséhez.[2] 

Az impozáns épület tervezőjének neve nem maradt fel az utókor számára, de a közösség gazdasági erejéből ítélve valószínűsíthető, hogy a kor egyik legjellegzetesebb tervezőjét hívhatták meg ennek kivitelezésére. Az építéshez szükséges pénzalap a lakosság, az örmény-katolikus egyház, a város és Mária Terézia adományából gyűlt össze. Az utóbbi támogatása 6066 forint és 30 korona.[3] A munkálatokat felügyelte Jeszeján Kristóf, majd ennek halála után Duha Kristóf.[4]

Az első mise

1759-ben a szentély annyira elkészült, hogy megtarthatták benne az első misét, de a templomépítés még távol volt a végétől.

A székesegyház és az üzletsor 1915-ben/Gherlainfo

A szerkesztési hibák és a gyenge alapnak köszönhetően a torony olyannyira megrongálódott, hogy életveszélyes lett, emiatt 1780 februárjában a nagyszebeni főkormányszék betiltotta használatát. Ugyanazon év február 14-én, a nagyszebeni főkormányszék Szamosújvári küldöttségének szeme láttára a torony összeomlott.[5] A ledőlt torony és a fedél építését 1782-ben kezdte meg Bringer János kőművesmester.

Leég a templomtető, ledől a torony

1788-ban egy villám következtében leégett a templomtető. A templom befejező munkálatait 1791-ben kezdik el Thallinger Fridrik mérnök és Überlacher Antal pallér.

1793-ban a templomtorony újra ledőlt, ami tetemes károkat okozott a közösségnek. Az építkezést Überlacher Antal, kolozsvári német kőműves fejezte be 1798-ban.

A templom homlokzatán lévő Szilveszter pápa és Világosító Szent Gergely szobrokat, Csürős Antal készítette 1803-ban, nem sokkal a felszentelés előtt.

A székesegyház belseje/Saját archív

1799-ben felkerül az óra a toronyba, melynek karbantartása Kolbemajer János órásmester feladata lett.

1804-ben tűz ütött ki a toronyban melynek következtében elolvadt a nagyharang egy része és az óra. Az új toronyórát Schantz Mátyás brassói órásmester készítette, 1805-ben.[6]

A székesegyházat 1804. május 26-án szentelték fel, annak ellenére, hogy a belsejében még folynak a munkálatok.

A Rubens festmény

A szamosújvári Rubens festmény/saját archív

A közösség egyik legértékesebb tárgya egy Rubensnek tulajdonított festmény, mely 1806-ban került Szamosújvárra I. Ferenc császár adományaként, pénzügyi támogatások fejébe.

A templom orgonáját Maiwal Henrik brassói orgonamester készítette 1846-ban, amikor megkötötték vele a szerződést.

A Rubens festményt 1944-ben Budapestre vitte a visszavonuló magyar hadsereg, ahonnan 1952-ben hozták vissza Romániába és a kolozsvári Szépművészeti Múzeum alagsorában tárolták egészen 1999-ig, amikor a szamosújvári örmény-katolikus közösség visszakapta és egy oldalkápolnába felállította a falra.

A lángoló torony/Gherlainfo

Újabb tűz

1960-ban a templomtorony és a tető leégtek. Ekkor, a halálcsengő kivételével, minden harangja elolvadt és azóta nincs harangja a létesítménynek. Jelenleg a kölni dóm harangjátéka hallatszik felvételről.

1963-ban lebontották a templom körüli lábasházakat és kerítést. A kerítésen lévő 12 apostol szobrát a templomban helyezték el.

Kádár József történész szerint a székesegyház építésének az összértéke 600 ezer forint volt.


[1] KÁDÁR JÓZSEF: Szolnok-Doboka vármegye monographiája, VI. Kötet, Dés, 1903. 167. o.

[2] SZONGOTT KRISTÓF: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiája 1700-1900, Auróra nyomda, Szamosújvár, 1902, 18 o.

[3] Uo. 19. o.

[4] BALÁZS-BÉCSI ATTILA: Szamosújvári Örökség, Téka Alapítvány, Szamosújvár, 2013, 30. o.

[5] SZONGOTT KRISTÓF: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiája 1700-1900, Auróra nyomda, Szamosújvár, 1902, 21. o.

[6] Uo., 30. o.

Riti József Attila

Az írás nem szerepel az Iskolai Történelmi Magazinban, de attól még elolvasható a magazin is, a linkre kattintva:

http://tortenelmimagazin.com/wp-content/uploads/2020/10/4.-szam.pdf

Leave a Reply