Egyéb kategória, Helytörténet, Magyar történelem

Szamosújváron történt, az idők folyamán, novemberben

Vásár a Főtéren 1900 körül

1758. november 5-én szentelték fel az Alkantarai Szent Péter ferences templomot, amely az ellenreformáció fellegvára lett.

1812. november 2-án, a Láncos házban megnyitotta kapuit a három osztályos középiskola.

1831 novemberében Szamosújváron és környékén kitört a kolera járvány.

1848. november 10-én Urbán tábornok bevonult a városba, a Főtérre két ágyút helyezett el és azzal fenyegette a várost, hogy ha nem fizet 40 ezer forintot, akkor szétlöveti a székesegyházat. A város elöljárósága még aznap este összegyűjtötte a szükséges pénzt. Urbán 1500 katonáját, a város déli részén lévő Kérő fürdőnél szállásolták el.

1853. november 23-án IX. Piusz pápa létrehozta a Szamosújvári Görög-Katolikus Püspökséget.

1858. november havában 42 papnövendékkel megnyílt a görög-katolikus szeminárium.

1867. november 11-én egy miniszteri vizsgáló bizottság látogatott a börtönbe, hogy megvizsgálja a fegyintézet állapotát.

1884. november 1-én Trefort Ágoston közoktatási miniszter Szamosújvárra látogatott, melynek következtében megépül a Magyar Állami Királyi Főgimnázium és a görög-katolikus székesegyház.

1894. november elején az állam átvette a középiskola működtetését.

1907. november 24-én Szabó János görög-katolikus püspök felszentelte az új templomot, melynek építését hatvanezer koronával segítette a magyar állam, a vallás és közoktatásügyi minisztériumon keresztül.

1914 novemberében orosz fogságba esett Vámos Sándor gimnáziumi tanár, aki a déli frontvonalon a 33. honvéd gyalogezrednél teljesített szolgálatot.

1918. november 5-én jött létre a karácsonyi házban működő görög-katolikus szeminárium épületében a szamosújvári Román Nemzeti Tanács. A tanácsnak 80 tagja volt, az elnöki tisztséget pedig dr. Octavian Domide kanonok töltötte be. 1927 novemberében a városi tanács döntésének következtében a zsidó közösség megkapja a zsidó közfürdő előtti teret azzal a céllal, hogy bekerítsék és közösségi kertet

Riti József Attila

Leave a Reply