Egyéb kategória, Helytörténet, Magyar történelem

Szamosújvári iskolák a XIX. században

iskolák
lásszlóffy
A Lászlóffy-ház, iskolák székhelye

2020 őszén, több szamosújvári magyar iskoláról publikáltam cikket, de nem mindegyikről. Jelen cikk olyan magyar iskolákról szól, melyekről nem jelentettem meg még írást sem a magazinban, sem pedig a honlapon.

A Károly Ferdinánd ezred iskolája

1842. május 31-én a város egy újabb tanintézettel gazdagodott. Nagyszebenből ide költözött az 51. ezred katonanevelő intézete, a Károly Ferdinánd ezred iskolája. Székhelye a Felső-Víz utcában lévő Lásszloffy-ház, amit erre a célra vásárolt a város, 10 ezer forintér.

A tanintézetnek hat tanára volt: egy pap, egy főhadnagy (ő volt az igazgató is), egy orvos és 3 őrmester. Igazgatója 1848-ban Ádler Szeverin, aki beállt Bem József seregébe, mint főhadnagy. Őt Wohlmann József követte tisztségében, 1849-ben. Az iskola 15 diákja beállt honvédnek az 1848-1849-es szabadságharc idején.[1]

1855-ben az iskola elköltözött a városból, a Lásszlóffy házba beköltözött az örmény-katolikus elemi fiúiskola, majd az algimnázium is. Költözésekor a tanintézetnek 47 diákja volt.

Vasárnapi iskola

1855-ben a város írástudatlan kereskedő és mesterinasai számára, iskolát létesített, hogy eleget tegyenek azon feltételnek miszerint kereskedő és mester csak írástudó polgár lehet.

A tanórákat az 1855-ben megüresedett, székesegyház mögötti örmény-katolikus elemi fiúiskola épületében tartották, ünnepnapokon és vasárnap, ezért iskolába elnevezték vasárnapi iskolának.

Az iskola növendékei a 18 évet be nem töltött kereskedő és mesterinasok voltak. Az oktatói szerepkőrt a népiskola tanítói és Pap Tivadar segédlelkész látták el.

A vasárnapi iskola pár évtizednyi működés után megszűnt és helyében létrehozták az Ipar-tanodát.

Ipar-tanoda

A városban már 1860-ban felmerült egy ipari iskola alapításának a terve, de ez nem valósult meg, ugyanis úgy döntöttek, hogy inkább középiskolára van szükség Szamosújváron.

1884-ben alapították Szamosújváron az Ipar-tanodát, a megszűnt vasárnapi iskola helyébe. Az iskola ipari szakképzést nyújtott a szamosújvári diákoknak. A tanintézményt hat éven keresztül, egészen 1890-ig, Szongott Kristóf igazgatta.[2]

A szamosújvári kisdedóvó

1883. április 1-én alapították a település első óvodáját, a második utcában. Az óvoda két óvónővel működött, fenntartója pedig a város volt. Az egykori kisdedóvó épületében jelen időben egy román tannyelvű óvoda működik.


[1] KÁDÁR JÓZSEF: Szolnok-Dobokavármegye monographiája, Demeter és Kiss Könyvnyomda, Dés, 1901, 176. o.

[2] SZONGOTH KRISTÓF: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiája 1700-1900, Auróra nyomda, Szamosújvár, 1901, 82. o.

Az alábbi linkrre kattintva elolvashatóak a cikkek a többi szamosújvári iskoláról és tanárokról:

https://tortenelmimagazin.com/2020/10/page/2/

Leave a Reply