Egyéb kategória, Helytörténet

Örmény-katolikus elemi iskolák

Állami Polgári Leányiskola
Az elemi leányiskola és polgári leányiskola épülete

Az örmény-katolikus elemi fiúiskola

A város alapításakor jött létre, a mostani örmény-katolikus székesegyház mögött volt az épülete. Egészen a XIX. század elejéig csak örmény nyelven folyt a tanítás. A XIX. század első felében bevezették a kötelező magyar nyelvű oktatást, de nem szüntették meg teljesen az örmény nyelv tanítását, továbbá is megamaradt iskolai tantárgynak. A tannyelv megváltoztatását részben az is indokolta, hogy a szamosújvári örmények elmagyarosodásának folyamata előrehaladott volt.

Az elemi leányiskola

Egyidős a városalapítással, de első helyszíne ismeretlen. Mivel az iskola előző helyszíne már oktatásra már nem volt alkalmas, 1728-ban az Apáca utca (a mai Closca utca) egyik legújabb épületébe költözött, a Salamon templom mellé.

A magyar oktatást XIX. század első felében vezették be, a fiúiskolával egyidőben. Az indok ugyanaz volt, mint a fiúiskola esetében, az elmagyarosodás folyamata előrehaladott volt.

A XIX. század végén, 1894-ben az elemi leányiskola is új és nagyobb épületbe költözött, a református templom mellett, a későbbi 2-es számú Általános Iskola épületének földszintjére.

Mindkét iskola esetén a város gondoskodott a tanszerekről fűtésről és a tanítók fizetéséről is. A fiúiskola tanárjai a közösség papjai, a sekrestyés és a kántor voltak, a lányokat pedig apácák és tanítónők tanították.

A fiú és leányiskolába a gyerekeket öt évesen iratták be. A tehetősebbek 30 korona tandíjat, a szegényebbek pedig 15 koronát fizettek.

A cikk szerepel az Iskolai Történelmi Magazin legutolsó számában. Olvssák/olvassátok a magazint is, a linkre kattintva:

http://tortenelmimagazin.com/wp-content/uploads/2020/10/4.-szam.pdf

Leave a Reply