Egyéb kategória, Helytörténet, Magyar történelem

Az 1901-1902-es országgyűlési választások Désen

göncz-ruszkai gróf Kornis Viktór/Magyar Nemzeti Múzeum

A dési körzetben az 1901-es országgyűlési választásokat több alkalommal kellett megszervezni, ugyanis a kúria minden alkalommal valamilyen okkal érvénytelenítette a választásokat.

Az 1901. október 2-án szervezett választásokon báró Dániel Tibor, a Szabadelvű Párt jelöltje és gróf Teleki Domokos pártonélküli jelölt indultak a dési országgyűlési képviselői székért. A választás győztese gróf Teleki Domokos volt, de a vesztes fél nem törődött bele a veszteségbe és a fellebbezte a választási eredményt. Teleki Domokost azzal vádolta, hogy saját lakásán etette és itatta a választókat annak érdekében, hogy őt megválasszák képviselőnek:

„Az ítélet indoka az, hogy a választásvédő maga is beismerte, hogy gróf Teleki Domokos saját lakásán elette és itatta a választókat. Nyilvánvalóig oly czélból történt ez, hogy a válaszok reá szavazzanak, annál is inkább, mert a társadalmi állás különbségénél fogva az egyszerű vendéglátás lehetősége ki van zárva.”[1]

ELLENZÉK, 1902. január 10, 7. szám

Az 1899. XV. törvénycikk 3. bekezdésének 6. pontja kimondta, hogy tilos a választok etetése és itatása, ezért a kúria érvénytelennek minősítette a választások eredményét és új választások szervezését rendelte el, gróf Teleki Domokost pedig fél évre eltiltották a politikától.

A Szabadelvű Párt vezetősége azon a lehetőségen is elgondolkozott, hogy Dániel Tibort a dr. Molnár Antal halálával megüresedett szamosújvári körzetben jelöltesse, abban az esetben, ha a kúria nem fogadja el petícióját. (https://tortenelmimagazin.com/2020/12/01/dr-molnar-antal-es-az-1902-es-szamosujvari-orszaggyulesi-valasztasok/)

 A megismételt dési voksoláson a Szabadelvű Párt azt tervezte, hogy ezúttal nem báró Dániel Tibort indítsa, hanem dr. Csiszér Ákost, akinek nagyobb esélyt véltek, de a helyi közösség nyomására végül mégis Dánielt jelöltették.

A kerület következő választását is érvénytelenítették, ezért 1902. május 15-re harmadjára is új szavazást írtak ki.

gr. Kornis Viktor sírkőve/ Géher Ferenc

A választások hevében átrendeződni látszódtak az erőviszonyok a városban, ugyanis 1902. május elején, két héttel a választások előtt Désen megalakult a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt (Kossuth-párt) helyi szervezete, melynek első elnöke göncz-ruszkai gróf Kornis Viktor lett. Az utóbbinak érdeme, hogy rövid időn belül sikerült felépíteni és megerősíteni a szervezetet, illetve maga köré gyűjtött olyan embereket, amelyek korábban a kormánypárt (Szabadelvű Párt) hívei voltak.

A május 15-én szervezett választásokon sem maradt el a botrány. A Dániel párt emberei titokban meggyőzték Kiss Dezső újságírót (aki a Kossuth párt jegyzője volt), hogy az ők oldalukra álljon, aki majd elhagyta a várost. Az esetet a független párt (Kossuth-párt) nyilvánosságra hozta, melynek az lett az eredménye, hogy báró Dániel Tibor hívei szégyenkezve mentek el szavazni. A választásokat ezúttal is megóvtak mert felmerült a szavazatvásárlás gyanúja, a kúria újra helyt adott az óvásnak és érvénytelenítette a végeredményt.[2]

            A dési körzetben negyedszer megszervezett országgyűlési képviselőválasztások győztese végül báró Dániel Tibor lett.

Riti József Attila


[1] ELLENZÉK, 1902. január 10, 7. szám

[2] UO, 1902. május 16

Leave a Reply