Egyéb kategória, Épített örökség, Magyar történelem

A somkeréki református templom

A somkeréki református templom/Fotó: Riti József Attila

A somkeréki református templom 1333-ban épült, de a XV. században gótikus stílusban átépítették. Kezdetben katolikus templom volt, de ma már a református gyülekezeté. A falakon két felszentelési kereszt látható, a tizenkettőből. Az egyik a szószékben van, a másik vele szemben. Lehet, hogy a többi tíz felszentelési keresztet is megtalálnánk a vakolat alatt.

A templom orgonája valószínű Erdély egyik legrégibb orgonája. Ez könnyen elképzelhető, mivel az 1600-as évek végén, vagy az 1700-as évek elején készült. Egy evangélikus vagy szász gyülekezetből hozták Somkerékre.

A padokat Umling Lőrincz festette fiaival együtt, 1761-ben. Madár és virág motívumokat használtak.

A toronyban két harang van, egy nagy és egy kisharang.

A nagyharangot Kolozsváron öntötték 1879-ben, a kisharangot pedig Nagyszebenben 1922-ben.

A harang fogadtatása igen szép volt, mivel vonattal érkezett a faluba, a gyülekezet énekszóval várta a vasútállomáson.

Több történelmi személyiség is megfordult a somkeréki templomban. 1553-ban az egri várat védő Dobó István, 1848-ban és 1849-ben pedig Bem József.

A templom egyéb érdekességeket is rejt, aki kíváncsi az látogassa meg.

Felszegi Imre (IV. osztály)

***

A somkeréki református templom/Fotó: Riti József Attila

Somkerék

A települést 1327-ben említik először a dokumentumok, Sumkerek néven. Neve onnan származik, hogy egykoron somerdő vette körül a falut.

1410-ben Zsigmond király megengedte a Somkeréki családnak, hogy várat építsenek a településen, majd pedig két év múlva megengedte Somkeréki Antalnak és testvérének, hogy hétfőnként hetivásárt tartsanak.[1]

1553-ban Kendy Ferenc és Dobó István országgyűlést hívtak össze Somkerékre.

A tizenöt éves háború forgataga ezt a települést sem kerülte el, az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve szerint 1602-ben Giorgio Basta és emberei feldúlták és elpusztították a falut

A XVII. századig a falu birtokosa a Somkeréki család,  de a XVII. századtól a Bethlenek kezébe kerül.

Kádár József monográfiája szerint 1810-ben Somkerék nagyobb részét a göncruszkai gróf Kornis család birtokolja.

Az 1848-as forradalom kitörése a helyieket is lázba hozta, gróf Kornis Gábor parancsnoksága alatt a településen 21 fegyveres nemzetőr ajánlotta fel szolgálatát a haza védelmére.  

1848. június 24-én Bem József tábornok Somkerékre érkezett és hadseregével együtt itt letáboroztak.

Riti József Attila


[1] KÁDÁR JÓZSEF: Szolnok-Dobokavármegye Monographiája, Demeter és Kiss Könyvny., Deés,1900-1903

Hallgasd/hallgassa meg a podcastom első epizódját a Spotify vagy a Soundcloud platformokon:

Leave a Reply